0
 • Brak produktów w koszyku.

Chcesz rozpocząć współpracę ze Stowarzyszeniem? zobacz jakie masz możliwości

MIESZKANICZNIK jest jedną z największych,
działających na rynku nieruchomości,
organizacji pozarządowych.

Naszym celem jest nadawanie transparentności działaniom i relacjom na polskim rynku nieruchomości. Realizujemy ten cel poprzez edukację członków Stowarzyszenia, udzielanie dostępu do Ekspertów z zakresu prawa, finansów, księgowości oraz Praktyków w dziedzinach: najmu (krótki, długi, średni termin), podnajmu, zarządzania najmem, flipperów, deweloperów, doradztwa podatkowego czy ubezpieczeniowego. Naszą społeczność, cechuje duża otwartość, nie tylko na nowe rozwiązania PROPTECH, wyzwania organizacyjne i propozycje inwestycyjne, ale też na recenzję ich przydatności i jakości.

Dzięki temu Mieszkanicznicy stanowią atrakcyjną, zarówno biznesowo jak i edukacyjnie czy relacyjnie, grupę odbiorców.
Wybierz obszary, w których nasza współpraca przyniesie najlepsze efekty.

FORMY WSPÓŁPRACY

Patronat Mieszkanicznika

PATRONAT STOWARZYSZENIA NAD WYDARZENIAMI, organizowanymi na rynku nieruchomości.

 • nie wymaga Umowy współpracy partnerskiej
 • umożliwia promocję wydarzenia z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz biuletynu
 • na życzenie, udzielamy
  • wsparcia merytorycznego
  • organizacyjnego
 • prowadzi dystrybucję biletów wśród członków stowarzyszenia
 • warunki organizacji i dystrybucji, ustalane są indywidualnie do każdego wydarzenia i obejmują:
  • dedykowane ceny dla członków,
  • prowizję od sprzedaży biletów dla Stowarzyszenia,
  • udział przedstawicieli Stowarzyszenia w wydarzeniu (forma, zakres, warunki etc)

WSPIERAMY SIĘ NIE TYLKO W BIZNESIE, A KAŻDA ZŁOTÓWKA JEST NA WAGĘ ZDROWIA.
Udział firm w Akcjach Charytatywnych, to działanie z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu [(CSR) Corporate Social Responsibility].
Aby dołączyć do grona organizacji społecznie odpowiedzialnych, wystarczy:

 • Uczestniczyć w licytacjach na grupie i podczas spotkań lokalnych.
 • Przekazywać fanty - konsultacje, książki, rękodzieło na potrzeby akcji.
 • Być czujnym i w razie potrzeby powiadomić nas (pomagamy@mieszkanicznik.org.pl) Kto (Mieszkanicznicznicy czy ich bliscy) wymaga objęcia opieką przez włączenie do akcji.

Firmy, które licytują wysokość składki rocznej otrzymują tytuł  PARTNERA CSR. Więcej informacji znajdziesz w zakładce POMAGAMY.

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA oparta jest na Umowie o Współpracy. Nasz główny cel, to zapewnienie Członkom Stowarzyszenia wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu spraw związanych z prowadzeniem ich codziennej działalności.

Poprzez nawiązywanie współpracy z biznesem, zapewniamy im dostęp do usług i produktów w cenach specjalnych oraz systematyczną edukację w zakresie prawa, podatków, ubezpieczeń, finansowania inwestycji, poszukiwania okazji rynkowych, rozwiązań dla tych inwestorów, którzy popadli np. w kłopoty finansowe etc. Edukując, nawołujemy do współdziałania w walce o prawa wynajmujących, deweloperów czy też pośredników w obrocie nieruchomościami.

Środowisko Mieszkaniczników (członkowie, sympatycy) jest bardzo zróżnicowane demograficznie, dzięki czemu Partnerzy mają szerokie pole do działania w pozyskiwaniu realnych klientów.

Zapraszam, do zapoznania się z Pakietami partnerskimi. Każdy ma odzwierciedlenie w Planie Promocji Partnera, który ustalany jest po podpisaniu umowy.

RODZAJE PARTNERSTW A ZAKRES WSPÓŁPRACY

LP ELEMENTY PREZENTACJI PARTNERÓW

STRATEGICZNY
składka roczna
50000 zł netto

OGÓLNOPOLSKI
składka roczna
6000 zł netto

CSR

LOKALNY
składka roczna
4000 zł netto

1 logo Partnera zawsze z logo Stowarzyszenia

tak

nie

nie

nie

2 logo Partnera na stronie głównej Stowarzyszenia

tak

tak

tak

na podstronie oddziału

3 linkowanie z podstrony /kontakt z partnerami/ do landingu Partnera w domenie partnera

tak

nie

nie

nie

4 krótka informacja o działalności Partnera na podstronie Stowarzyszenia: kontakt z partnerami

tak

tak

tak

na podstronie oddziału

5 notatka o Partnerze w Ogólnym Biuletynie SM (m-dzy 15 a 20 dniem każdego miesiąca)

zawsze

2 x w roku

1 x na kwartał

lokalnie

6 szkolenia merytoryczne - podczas spotkań lokalnych

bezpł. każdy oddział

odpł.  (do ustalenia)

odpł. (do ustalenia)

w oddziale

7 szkolenie merytoryczne - online globalne

2 x w kwartale

2 x w roku

1 x na kwartał

lokalnie

8 bezpłatne członkostwo

do 4 osób

1 osoba

2 os

1 osoba

9 filmik promocyjno-informacyjny - publikacja

1 x w miesiącu

1 x na kwartał

2 x na rok

lokalnie

10 udział w Kongresie Mieszkanicznika

w cenach spec.

w cenach spec.

w cenach spec.

w cenach spec

11 publikacja artykułów merytorycznych na stronie Stowarzyszenia

bo

bo

bo

bo

12 poradnik (e-book) - zachęcający członków SM do współpracy z Partnerem

bo

max 1 produkt/usługa

max 3 produkty/usługi

lokalnie

13 informacje o ofercie Partnera w biuletynie sprzedażowym Stowarzyszenia (zawsze 10 a 15 dniem każdego miesiąca)

bo

2 x na kwartał

2 x na kwartał

lokalnie

14 informacja o Partnerze w każdej prezentacji organizacyjnej przed szkoleniem, w każdym oddziale Partnera

stały slajd

raz do roku

zapis na stałe

lokalnie

DODATKOWO

WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY

15 możliwość wprowadzenia Ekspertów na stronę Sstowarzyszenia

od 1 do 4 osób

2 osoby

2 osoby

nie

16 live - prow. Waldemar Sotnicki

1 na kwartał

2 x na rok

2 x na rok

nie

17 godzina z ekspertem - przy okazji spotkań lokalnych

max 12 / nieodpłatnie

4 razy do roku odpłatnie

8 razy do roku odpłatnie

nie

18 wspólne materiały edukacyjne

wg uznania

1 x na pół roku

1 x na kwartał

nie

19 mailing dedykowany (bezpłatny) do całej bazy.

2 razy w roku

nie

1 raz w roku

nie

 

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

strona
internetowa

ponad 180 000 wyświetleń,
ponad 30 000 odsłon,
ponad 10 000 kliknięć
ponad 15 500 użytkowników/ z czego
ponad 14 500 to nowi użytkownicy.

stowarzyszenie
globalnie

blisko  23 000  - członków i sympatyków łącznie
ponad 100 000  - nieruchomości w zarządzie
ponad  14 000 obserwujących na FB
ponad 2 000 obserwujących na Li, In
ponad 600 obserwujących na YT

udział
zawodowy

76,0% - wynajmujący            15,9% - deweloperzy
15,9% - remotny                     37,2% - flipperzy
12,8% - home staging
51,2% - inwestorzy
19,0% - pośrednictwo

POZOSTAŁE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PARTNERSWA

Patronat Medialny

Zapytaj o warunki specjalne.

Bądź aktywny nie tylko w biznesie

Partnerzy mają też możliwość korzystania z kart sportowych Medicover Sport, w specjalnej cenie tak jak Mieszkanicznicy

Mieszkanicznik "Na zdrowie"

Partnerzy ich rodziny i współpracownicy będą mieć dostęp kart medycznych na preferencyjnych warunkach. Wysarczy wypełnic formularz.

Ogólnopolski
Kongres MIESZKANICZNIKA

kongres mieszkanicznika

Doroczny zjazd mający na celu raz podsumowanie działalności SM za rok wstecz jak i prezentację planów na kolejny rok.

MIESZKANICZNIK Roku
oskary rynku nieruchomości

Partnerzy mają możliwość przesyłania zgłoszeń lu mogą być nominowanie przez Stowarzyszenie lub innych uczestników rynku.

Targi Branżowe podczas
Kongresu MIESZKANICZNIKA

Miejsce sprzedaży ofert in nawiązywania relacji. Dostęp do cen specjalnych. każda grupa Partnerów może liczyć na inne przedziały cenowe

KANAŁY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

1. biuletyn Mieszkanicznika - mailing

Publikowany raz w miesiącu do całej bazy (łącznie około 20 700 rec)

podsumowanie miesięcznych działań i zapowiedzią ewentualnych przyszłych wydarzeń. W biuletynie, w telegraficznym skrócie -  przekazujemy też informacje o nowych Partnerach oraz  tych, którzy odnowili umowy partnerskie. Stąd przekierowujemy odbiorców na podstronę Partnerów gdzie znajduje się szersza informacja o działalności Partnera  i/lub na stronę aktualności, gdzie zwykle zamieszczony jest artykuł przygotowany przez Partnera.

2. Live z Partnerem - rozmowa na żywo

Odbywa się raz w tygodniu - (streeming na YT obecność w piku 190 aktywnych uczestników +  przekaz na FB) -  na tydzień przed emisją - do całej bazy  wysyłany jest mailing zapowiadający z kim i na jaki temat będzie prowadzony live. dzień przed rozsyłane jest również przypomnienie.

3. Merytoryczne szkolenia online w ramach Akademii Mieszkanicznika

Prowadzone są raz na dwa tygodnie - (w piku bywa ok 450 aktywnych uczestników ) służą poszerzeniu wiedzy o rozwiązaniach na rynku nieruchomości i nie tylko. Informacje o wydarzeniach przesyłane są w mailingach do bazy poszerzonej o wszystkich zarejestrowanych słuchaczy webinarów (mogą nie być członkami SM) oraz w grupach SM i Akademii na FB

4. Warsztaty z Ekspertem - praktyczne warsztaty online

Częstotliwość ustalana indywidualnie. Live - podczas którego członkowie mogą ćwiczyć i zadawać pytania prowadzącemu na żywo. Dzięki czemu dowiadują się jak w praktyczny sposób rozwiązać trudne sytuacje. Zapowiedzi w mailingu do całej bazy oraz w mediach społecznościowych.

5. Filmiki promocyjne – autoprezentacja online

Przygotowane przez Partnerów z informacją o rodzaju działalności oraz produktach - publikowane są w naszych mediach społecznościowych jako reklama działalności Partnerów.

6. Dedykowana podstrona Partnera

Umieszczona na stronie Stowarzyszenia, w zakładce Członkowie/Partnerzy/kontakt z Partnerem) z przekierowaniem do formularza kontaktowego  umożliwiającego bezpośredni kontakt z Partnerem.

7. Strona internetowa Stowarzyszenia

Miejsce zamieszczania informacji czy artykułów, które przekazują nam Partnerzy.

8. Grupy lokalne na Whatsapp

Zamknięte grupy dyskusyjno - informacyjne, tylko dla Członków Stowarzyszenia. Partnerzy, dołączając do grup, mogą  być w stałym kontakcie z jej uczestniami.

Wzór Planu Prezentacji Partnera znajduje się TUTAJ

Wyciąg z umowy: Zobowiązania MIESZKANICZNIKA

w ramach umowy Mieszkanicznik zobowiązuje się do:

 1. umieszczenia logo Partnera na stronie głównej oraz krótkiej informacji wprowadzającej
  w zakładce dotyczącej współpracy, łącznie z linkiem do strony Partnera oraz linkiem strony dedykowanej Partnerowi w domenie mieszkanicznik.org.pl
 2. utworzenia i bieżącej aktualizacji dedykowanej strony Partnera, na której wymienione zostaną informacje o partnerze, jego usługach i produktach,
 3. zapewnienia funkcjonalności bezpośredniego kontaktu zalogowanych w systemie strony www członków stowarzyszenia z Partnerami oraz przekierowywania klientów na zapytanie,
 4. zamieszczania krótkiej wzmianki informacyjnej w biuletynie w dedykowanej szpalcie "Partnerzy" i wysyłanie go do bazy mailingowej (22 000 e-maili) oraz publikacji wpisu z filmem, w ramach działań promujących nowego Partnera wśród społeczności Mieszkanicznika
 5. umożliwienia Partnerowi prowadzenia szkoleń merytorycznych w oddziałach lokalnych Mieszkanicznika na zasadach ustalanych przez Liderów i obowiązujących w oddziałach Mieszkanicznika.
 6. Umożliwienie udziału w dyskusji Live ze społecznością Mieszkanicznika, w trakcie spotkań onnline.
 7. udostępnienia grafik Stowarzyszenia do wykorzystania w elektronicznych materiałach informacyjnych Partnera
 8. dostarczenia Partnerowi linku afiliacyjnego, umożliwiającego identyfikowaną sprzedaż prowizyjną usług Stowarzyszenia (członkostwo, szkolenia lokalne, kongres, produkty Akademii mieszkanicznika) - wartość prowizji dla Partnera, określa Regulamin programu afiliacyjnego dołączany do maila z linkiem afiliacyjnym
 9. umożliwienia wykorzystania pozycji Stowarzyszenia przez Partnera do promowania własnych usług zgodnych ze standardami Stowarzyszenia,
 10. poinformowania społeczności Mieszkanicznika o rozwiązaniach Partnera podczas wprowadzającego szkolenia online (webinaru), który odbędzie się w ramach projektu edukacyjnego - Akademia Mieszkanicznika.
 11. zapewnienia miejsca w organizowanych ogólnopolskich kongresach Stowarzyszenia, targach i innych imprezach na warunkach promocyjnych wynikających z formy organizacji imprezy. Warunki dla Partnerów przedstawiane są każdorazowo przed wydarzeniem, przez osobę odpowiedzialną za dany projekt.
 12. przeprowadzania ankiet na temat zadowolenia z  usług/produktów wśród członków Stowarzyszenia,
 13. bezpłatnego członkostwa dla jednej osoby wskazanej przez Partnera.
 14. umożliwienia korzystania z udogodnień STREFY OKAZJI INWESTYCYJNYCH STOKINVEST - na warunkach specjalnych - niekomercyjnych..
 15. objęcia patronatem wydarzeń Partnera wskazanych w odrębnym mailu.

Wyciąg z umowy: Zobowiązania Partnera

Partner zobowiązuje się do:

 1.  Promowania Stowarzyszenia jako partnera współpracującego w obszarze określonym w § 1,
  a w szczególności informowania swoich klientów o przedmiotowej współpracy
 2. Umieszczenia info o współpracy, w materiałach Partnera (elektronicznych - logo z linkiem na stronie Partnera..
 3. Uiszczenia rocznej opłaty partnerskiej w wysokości .... + VAT za każdy punkt handlowy/usługowy Partnera ogólnopolskiego), płatnej jednorazowo na konto Stowarzyszenia, na podstawie  wystawionej faktury VAT.
 4. Przygotowania oferty specjalnej dla członków Mieszkanicznika, na usługi oferowane przez Partnera, w postaci rabatu cenowego w wysokości ….. % ceny ogólnodostępnej.
 5. Wypłacania prowizji ryczałtowej dla Stowarzyszenia w wysokości……..% +podatek VAT, za każdorazowe przekierowanie i sprzedaż usługi/produktu jednemu Członkowi Mieszkanicznika, obliczenia jej i wypłaty minimum 1 raz na kwartał na konto Stowarzyszenia  70 1140 2004 0000 3802 7547 4540  na podstawie wystawionej faktury VAT, przy czym jeżeli suma prowizji wpłaconych przez Partnera do Stowarzyszenia w ciągu roku przekroczy kwotę 10 000 tys. zł netto,  wówczas zostaje on zwolniony z rocznej opłaty partnerskiej określonej w pkt 3,
 6. Przygotowania oferty specjalnej dla członków Mieszkanicznika, na usługi .oferowane przez Partnera
 7. Propagowania działalności Stowarzyszenia poprzez zachęcania własnych odbiorców do udziału w szkoleniach lokalnych Mieszkanicznika (link afiliacyjny).
 8. propagowanie działalności Stowarzyszenia poprzez zachęcanie własnych słuchaczy i odbiorców do korzystania ze Strefy Okazji Inwestycyjnych Stowarzyszenia (link afiliacyjny).
 9. Przekazywania ofert Okazji Inwestycyjnych do Strefy Okazji Inwestycyjnych STOKINVEST dedykowanych członkom i sympatykom Mieszkanicznika przy użyciu formularzy znajdujących się na podstronie https://mieszkanicznik.org.pl/stokinvest/  (Oferty te będą publikowane raz w miesiącu w biuletynie lub w mailu z wydarzeniami jako link do podstrony ST.OK.INVEST i krótki teaser na FB, LI i In Stowarzyszenia.) o ile oferty takie znajdują się w posiadaniu Partnera.
 10. Propagowania działań Strefy Okazji Inwestycyjnych podczas uzgodnionych z Liderem Projektu wydarzeń. O ile będzie taka wola stron. Warunki reprezentacji i wynagrodzeń  ustalane będą indywidualnie.
 11. Profesjonalnej obsługi zapytań członków Stowarzyszenia,
 12. Ochrony danych osobowych osób z polecenia Stowarzyszenia, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 13. Wsparcia merytorycznego Stowarzyszenia w zakresie promocji działań, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i pozytywny wpływ na rynek nieruchomości na wynajem poprzez prowadzenie wykładów, prezentacji na spotkaniach/kongresach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz publikacji na platformach internetowych Stowarzyszenia merytorycznych artykułów.
 14. Używania w materiałach informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach współpracy partnerskiej wizerunku marki. Poza sytuacjami objętymi dodatkowymi ustaleniami specjalnymi, wynikającymi ze wspólnego działania.,

Zapraszamy do współpracy:

Iga Gałecka

Opiekun ds. Relacji i Współpracy z Partnerami
M: partnerzy@mieszkanicznik.org.pl
C: (+48) 539 090 656

X